Договір публічної оферти

м. Харків


Відповідно до чинного законодавства України, торгівля через інтернет-магазин є дистанційною торгівлею. У зв'язку з цим, інтернет-ресурс магазину "Труба.укр" є торговою площадкою. Договірні відносини між покупцем і продавцем оформлюються у вигляді договору публічної оферти. Інтернет-ресурс магазин "Труба.укр", розміщений в мережі Інтернет за адресою http://труба.укр/, надалі  іменоване "Продавець", пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі, надалі іменується "Покупець", укласти цей договір.


Натискання в інтернет-ресурсі кнопки "ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ", означає, що покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно чинного україниського законодавства, прийняв до виконання умови договору публічної оферти, що вказані нижче. При повній згоді з даним Договором покупець приймає умови і порядок офформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за недобросовісне замовлення і за не виконання умов даного договору.


Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки "ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ" і підтвердження його покупки.


Умови договору публічної оферти


1. Визначення:

http://труба.укр/ - Торгівельна площадка., інтернет-магазин.

- Товар - -об'єкт угоди сторін, який вибраний покупцем в інтернет-магазині "Труба.укр" і поміщений в КОШИК інтернет-магазину "Труба.укр".

- Покупець - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, яка має намір придбати той чи інший Товар, та оплатити отримання такого Товару.

- Акцепт Оферти - повне, безумовне та беззастережне прийняття Покупцем умов даної Публічної оферти, здійснюване шляхом натискання на кнопку "Оформити замовлення". З моменту натискання на кнопку "Оформити замовлення" умови цієї Оферти вважаються прийнятими Покупцем, а Договір вважається укладеним.


2. Загальні положення

Справжня публічна оферта (надалі - договір) визначає особливості купівлі-продажу товару на сайті http://труба.укр/.

Дана оферта застосовується відносно будь-якого товару, пропонованого до продажу (купівлі) на сайті http://труба.укр/.


3. Предмет договору публічної оферти.


Надання Покупцеві доступу до всієї необхідної інформації по Товару, представленому в рамках проекту http://труба.укр/.


4. Момент укладання договору.


4.1 Текст даного Договору є публічною офертою і діє для всіх відвідувачів інтернет-магазину "Труба.укр", котрі мають намір, бажання і можливості придбати товари.


4.2 Акцепт - придбання товару в порядку, що визначається даним договором, за цінами, вказаними на інтернет-ресурсі http://труба.укр/ і згоду з умовами оплати і доставки товару.

4.3 Факт придбання Товару є беззестережним прийняттям Покупцем умов даного Договору.

Покупець, який скористався послугами http://труба.укр/, розглядається як особа, яка вступила з Продавцем в договірні відносини. 


5. Права та обов'язки ссторін.


5.1 http://труба.укр/ зобов'язується передати Покупцю товар.

Товар повинен бути переданий:

- В певній кількості

- У відповідній комплектності в комплекті, якщо такі передбачені

- Належної якості

- Вільним від претензій третіх осіб

Продавець зобов'язується довести до відома Покупця необхідну і достовірну інформацію:

- Інформація про виробника;

- Інформація про товар.


5.1.1 З моменту укладання цього Договору забезпечити в повній мірі всі зобов'язання перед Покупцем відповідно з умовами, вказаними сукупно на сайті http://труба.укр/ і цим договором.

http://труба.укр/ залишає за собою право невиконання зобов'язань, в разі виникнення форс-мажорних ситуацій.


5.1.2 Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.


5.2 http://труба.укр/ має право:


5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари і послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сервері за адресою http://труба.укр/


5.2.2 Всі зміни вступають в силу негайно після публікації.


5.3 Покупець зобов'язується:


5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору та тарифами (цінами) в тому числі з Умовами оплати та Умовами доставки, пропонованими Продавцем на всіх сторінках сайту http://труба.укр/


5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, які однозначно ідентифікують себе як Покупця, і достатні для доставки Покупцю сплаченого ним Товару.


6. Порядок оформлення замовлення.


6.1 Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці сайту http://труба.укр/ шляхом додавання Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки "В корзину", або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаному в розділі контактів сайту http://труба.укр/.


6.2 Строк формування Замовлення до 2 робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого після вихідного робочого дня.


7.  Відмова від надання гарантій.


7.1 Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцеві. Поради та інформація, що даються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.


7.2 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т.п.). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин. 


8. Порядок визначення ціни товару.


8.1 Ціни на товари і послуги сайту http://труба.укр/ визначаються відповідно до поточної ціни на товар на розсуд керівництва інтернет-магазину.


8.2 Ціни на товари і послуги можуть змінюватися в залежності від кон'юктури ринку, що відбивається на цінах в інтернет-магазині.

Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, в разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та скоїв у встановленому цим договором порядку оплату Товару (послуг).


9. Термін дії договору.


9.1 Термін дії цієї оферти встановлюється з 1 лютого 2017 р.


9.2 Відгук оферти може бути здійснений Продавцем в будь-який час, що не є підставою для відмови від зобов'язань по вже укладеним договором.
 
10. Доставка товару.
 
10.1 Покупець отримує Товар допомогою сервісів доставки, або одержує її особисто.
 
10.2 При доставці товарів в інші міста України, що виконуються службами доставки Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цих компаній.


10.3 Відвантаження замовлення Покупця відбувається після надходження від Покупця 100% оплати по виставленому рахунку або за післяоплатою.
 
10.4 Факт отримання товару та відсутність претензій до якості товару Покупець підтверджує власної розписом у видатковій накладній при отриманні товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній та оплаченим Покупцем, в комплектності цього товару і в належному (робочому) стані і якості.
 
10.5 Оплата вартості доставки здійснюється Покупцем Компанії-перевізнику самостійно, при отриманні товару. Точна вартість доставки визначається Компанією-перевізником і озвучується кур'єром компанії при доставці товару Покупцю.
 
10.6 У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеного Покупцем в заявці або відмови Покупця з причини відмінної від зазначеної п.п. 9.7 від одержання товару при доставці кур'єром Компанії-перевізника, товар повертається на склад відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника стягується з суми, перерахованої Покупцем за товар Продавцеві. Залишок суми повертається Покупцю.

 

10.7 У разі псування товару під час доставки Продавець повертає вартість замовлення Покупцю протягом 14 робочих днів з моменту отримання Акту бою, форма якого надається Компанією-перевізником, підписаного Покупцем.

 
10.8 Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару Покупець може з'ясувати за реквізитами в розділі Контакти.
 
11. Інші умови.
 
11.1. Інформація про Товари представлена 
​​на основному сайті.
 
11.2 Покупець погоджується з отриманням матеріалів рекламного характеру про акції та розпродажі, маркетингових програмах і т.д. що проходять засобами комунікації, як то електронною поштою, мобільним зв'язком, в тому числі зазначеної Покупцем в його профілі на сайті. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець може звернутися до «Труба. укр», написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши його на адресу 
truba.ukr.shop@gmail.com.
 
11.3. Усі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом перемовин.
У разі неможливості їх усунення, сторони мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів до Харківського окружного адміністративного суду за адресою 61004, м. Харків, вул. Мар’їнська, 18-Б-3.


З повагою, адміністрація інтернет-магазину «Труба.укр».